Consum de Transfèrencia: Gràfica de consum de transferència al seu servidor dedicat no administrat.

GrafiquesDNAT.png

Tràfic del Switch: Gràfica del tràfic generat pel seu servidor dedicat no administrat.

grafico.png


  • Inbound: tràfic entrant del servidor.
  • Outbound: tràfic sortint del servidor.