Associar un compte de correu alternatiu en el seu compte d'usuari li permetrà utilitzar-lo si necessités recuperar la contrasenya del seu panell de control, en el cas que el compte de correu principal estigués inactiu o no el recordés.

Per associar un correu alternatiu, simplement premi sobre "Usuari i seguretat", en el seu panell de control. En la següent pantalla, en l'apartat Preferències de l'usuari, podrà introduir la seva adreça de correu alternatiu en el requadre en blanc habilitat per a això. Perquè el compte indicat es guardi correctament, no oblidi prémer sobre "Modificar dades".

correu-alternatiu-ca.png

El correu alternatiu no pot coincidir amb el correu de contacte, amb el que haurà d'utilitzar un compte diferent o deixar el camp en blanc si no disposa d'algun altre.

Si en algun moment oblidés les claus d'accés al seu panell de control, podrà utilitzar el correu de contacte o el correu alternatiu per fer la recuperació de contrasenya.