A CDmon és possible realitzar el pagament dels serveis de hosting (plans compartits, servidors virtuals i dedicats) mitjançant rebut bancari.

A continuació, indiquem els passos a seguir per poder pagar aquests serveis a través de la domiciliació bancària.

 

1.-Donar d'alta el compte bancari a través del Panell de control

Accedim a l'apartat "Dades de facturació" del nostre Panell de control. Posteriorment seleccionem la opció "Afegir nou compte bancari".

 

 

A continuació introduïm les dades sol·licitades:

  • Contacte de facturació: haurà de coincidir amb el titular del compte bancari
  • Correu electrònic: indiquem el compte de correu on volem rebre tota la documentació
  • Mòbil: introduïm el número de telèfon on volem rebre el PIN que utilitzarem per signar l'operació
  • IBAN: indiquem el nostre número de compte bancari

 

 

Per iniciar els cobraments de les nostres factures mitjançant el càrrec al nostre compte rebrem un correu per a la firma de l'autorització de la domiciliació.

Aquesta signatura, a efectes legals, té la mateixa validesa que una autorització signada físicament.

Hem de tenir en compte que, per tal que l’ordre de domiciliació tingui validesa, ha de ser signada per el titular del compte de càrrec o per la persona autoritzada de la mateixa.

La signatura es realitzarà mitjançant una 3ª entitat de total confiança, Logalty. Aquesta entitat certifica el procés i dona validesa a la signatura online. Tot el procés queda garantit amb un dipòsit davant de notari.

Aquest mètode de pagament té un cost únic per a cada compte bancari que activi de 2,5 € + IVA, en concepte de gestió de la firma segura mitjançant Logalty. L'import es carregarà al compte bancari que hem indicat anteriorment.

Des de la data de sol·licitud disposem de 30 dies per signar l’autorització de la domiciliació bancaria.

Si transcorregut un mes des de la data d'alta del compte bancari, no hem procedit a la signatura de l'autorització de la domiciliació, el sistema entendrà que  renunciem a realitzar el pagament mitjançant aquest mètode i les nostres condicions de pagament passaran a ser les anteriors a la nostra petició o, en el seu defecte, el mètode de pagament passarà a ser per transferència bancaria.

 

2.-Signatura de l’ordre de domiciliació 

Un cop haguem donat d’alta el compte bancari, rebrem un correu electrònic per procedir a la signatura de la domiciliació.

 

 

Hem de prémer l’opció “Accedir”. A continuació ens apareix a la pantalla un formulari que hem d'omplir. Posteriorment marquem la casella “Entrar”.

 

 

Rebrem el codi PIN al número de mòbil indicat anteriorment. Utilitzarem aquest PIN per avançar en el procés.


Durant aquest pas podrem descarregar la documentació pendent de signar. Un cop descarregada la documentació, escollim l’opció “Continuar”.

 .

 

Tornarem a introduir el PIN i amb aquesta acció estarem signant l’ordre de domiciliació bancària.

 

 

Finalment rebrem un correu de confirmació amb la documentació signada adjunta.

 

 

Un cop acabat el procés d’autorització, el sistema pot trigar un màxim de 24 hores en reflectir els canvis.

Podem consultar l’estat de la nostra sol·licitud al nostre Panell de control accedint a l’apartat “Dades de facturació” de la secció “Facturació”.

 

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres.