Aquesta secció li permetrà configurar el llindar d'avís que li comunicarà, mitjiançant una notificació per email, quan el saldo hagi disminuït per sota de l'import que s'hagi configurat.

Per modificar l'import especificat, pot agregar el nou valor a través del camp corresponent i a continuació polsarem "Actualitzar llindar".

saldo-umbral-ca.png

Podem seleccionar el tipus de notificacions que rebrem:

  • "Només una vegada...": tan sols rebrem una notificació tan bon punt el nostre saldo passi a ser inferior al que està marcat al llindar .
  • "Cada vegada que ...": rebrem una notificació cada cop que el saldo disminueixi, sempre i quan es trobi per sota del llindar d'avís.
  • "No s'enviaran": no s'enviarà cap avís en superar el llindar.