Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és l'equivalent digital de la factura en paper, amb l'avantatge que pot ser enviada a través de mitjans telemàtics, com el correu electrònic o la descàrrega des d'una pàgina web.


Té validesa legal la factura electrònica?

La factura electrònica té la mateixa validesa legal, a efectes tributaris, que la factura en paper.


Com puc obtenir la factura electrònica? 

Una vegada processada la teva comanda, et farem arribar la confirmació de l'alta per mitjà d'un correu electrònic. Amb aquest correu rebrà dos fitxers que fan referència a la seva factura, el primer, en format PDF per simplificar la visualització de la factura, el segon, en format .F64, el qual conté la factura oficial encriptada amb la firma electrònica de l'empresa.


Què he de fer amb el .F64?

El fitxer .F64 és el que conté la factura electrònica, i ha de ser emmagatzemat en un lloc segur, ja que correspon a la factura oficial del servei prestat.


Què passa si el perdo?

cdmon disposa d'una còpia de seguretat de totes les factures emeses, pots descarregar-te-la des del Panell de control > Facturació > Llistar factures.


Com puc visualitzar el contingut del .F64? 

Hauràs d'accedir a la pàgina oficial de l'Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), on podràs desencriptar el fitxer. Fes click en el següent enllaç.


Això és molt complicat, no hi ha res més fàcil? 

Entenem que el sistema no és el més senzill d'utilitzar, i és per això que per a la teva comoditat et proporcionem una còpia desencriptada de la factura en format PDF. La factura en PDF és exactament la mateixa que la que obtindràs al descomprimir el fitxer .F64.


Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.