En la secció "Llistat de factures", pots visualitzar les factures generades per la compra de serveis en cdmon. Per a accedir a aquesta secció has de prémer l'opció Llistar factures del desplegable FacturacióEn el llistat de factures es mostra la següent informació. Llistat de factures

  • Facturació: trimestral: descàrregues la facturació trimestral en format CSV.
  • Anual: descàrregues la facturació anual en format CSV.
  • Total: descàrregues tota la facturació en format CSV. 
  • Núm. Factura: número de factura. Està constituïda pel número de factura / l'any d'expedició.
  • Emissió: la data d'emissió.
  • Concepte:  concepte bàsic de la factura.
  • Import: import total de la factura, amb impostos inclosos.
  • Accions: polsant la icona corresponent, pots descarregar la factura en format PDF per tal de visualitzar-la ràpidament, i en format .F64, que correspon a la factura electrònica legal. Per a més informació sobre la factura electrònica prem aquíPer a més informació, pots contactar amb nosaltres.