El panell de control de Saldo està format pels següents elements:

Mitjançant el botó "configurar llindar", accedirà a la pantalla on podrà establir la recepció dels avisos quan superi el llindar de "Quantitat disponible" del seu Saldo.

Control de saldo  al compte de revenedor: des d'aquesta pantalla podrà visualitzar el total facturat fins a la data actual, la quantitat que ha utilitzat per a la contractació dels diferents serveis de CDmon i la quantitat disponible, que és la diferència del total de la factura amb la quantitat utilitzada. Per fer un ingrés al seu compte de revenedor, polsi "Ingressar saldo al seu compte" i accedirà al formulari corresponent.
saldo-1-ca.png

Historial d'ingressos: des d'aquesta taula podrà visualitzar els ingressos que ha realitzat al seu compte de revenedor al llarg de la seva relació amb CDmon.

saldo-2-ca.png

Polsant l'enllaç "Llistar historial d'ingressos al seu compte de revenedor" accederim a la secció on podrem visualitzar totes les operacions realitzades referents als ingressos realitzats, podent llistar els resultats segons el criteri seleccionat: de 10 en 10, de 50 en 50, tots, etc.

Polsant l'enllaç "Descarregar en format CSV", descarregarem l'historial d'ingressos en format CSV, compatible amb Excel.

Historial de dominis registrats: aquesta taula li mostra les diferents operacions que ha realitzat amb el seu codi de revenedor. La taula està formada pels següents camps:

  • Data registre: data en què va realitzar l'operació.
  • Domini: nom del domini.
  • Tipus: pot ser nou, renovació, transferència.
  • Anys: temps aplicat al tipus.
  • Cost: valor restat de l'import del Saldo.
saldo-3-ca.png

Polsant l'enllaç "Llistar historial de dominis registrats" accedirem a la secció on podrem visualitzar totes les operacions realitzades amb els dominis, podent llistar els resultats segons el criteri seleccionat: de 10 en 10, de 50 en 50, tots, etc.

Polsant l'enllaç "Descarregar en format CSV", descarregarem l'historial de dominis registrats en format CSV, compatible amb Excel.