Las característiques principals de la renovació automàtica de dominis amb el mètode de targeta són les següents:

- S'envia un avís del cobrament 1 mes abans què es faci el pagament

- El cobrament es realitza 14 dies abans de la caducitat del domini

- Existeix un cost de 0.15 per cada operació de renovació

- S'envia un avís 15 dies abans si la targeta caduca

- S'envia un avís si s'ha eliminat la targeta i hi ha algun domini amb la renovació automàtica activada