A la secció "Dades facturació", podrem modificar les dades de facturació i de pagament per rebut donades d'alta a CDmon, així com crear nous contactes per a la contractació o l'assignació de nous serveis. Per accedir-hi haurà de polsar la icona "Facturació" i "Dades facturació" des del panell de control principal.

IniciFacturacio_CAT.png
Des de la pantalla de Contactes de facturació, podrem gestionar els contactes de facturació creats i els  contactes de pagament per rebut.

Contactes de facturació

llistat-contactes-facturacio-ca.png


Podrem realitzar les següents operacions:
  • Editar: ens permetrà editar els contactes de facturació creats.
  • Eliminar: eliminarà el contacte de facturació.
  • Afegir nou contacte: si volem agregar un nou contacte de facturació, tan sols haurem de polsar "Agregar" i accedirem al formulari d'alta de contactes de facturació.


Quan polsem "Eliminar", se'ns sol·licitarà que assignem a un nou contacte els serveis de pagament que tenia enllaçat aquest usuari. A través del camp desplegable podrem seleccionar un contacte de la resta de contactes de què disposem.


Després d'aplicar els canvis, se'ns mostrarà la confirmació de l'operació.


Contactes de pagament dels seus rebuts

 llistat-comptes-bancaris-ca.png

Podrem realitzar les següents operacions:

  • Editar: ens permetrà editar els contactes de facturació creats.
  • Eliminar: eliminarà el contacte de facturació. El funcionament és idèntic al de contactes de facturació.
  • Afegir nou contacte de rebut: si desitgem agregar un nou contacte de facturació, tan sols haurem de polsar "Agregar" i accedirem al formulari d'alta de contactes de facturació.

Mètode de pagament predeterminat

En aquest apartat podrem escollir el mètode de pagament per defecte que volem per a les nostres compres i renovacions.

metodes-pagament-ca.png