En aquest apartat podrà indicar amb quina periodicitat vol rebre els avisos de caducitat dels seus serveis. A mes podrà configurar el mateix concepte sobre els dominis utilitzant la Marca Blanca.La periodicitat de els avisos la podrà configurar de la següent manera: